Koldo GIL PEREZ

Professional Rider (Cod. 12201)

ESP Bandiera ESP

 

Teammates

Rider
Team (year)
Saunier Duval - Prodir (2007)
O.N.C.E. - Eroski (2003) Liberty Seguros (2004) Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
Liberty Seguros (2008)
Banesto (2000) Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002)
O.N.C.E. - Eroski (2003)
Banesto (2000) Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002) Liberty Seguros (2004) Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
Liberty Seguros (2008)
Liberty Seguros (2004) Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
Saunier Duval - Prodir (2007)
O.N.C.E. - Eroski (2003)
O.N.C.E. - Eroski (2003) Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
Saunier Duval - Prodir (2006, 2007)
Banesto (1999, 2000) Ibanesto.com (2001)
Saunier Duval - Prodir (2006, 2007)
Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002)
Banesto (2000) Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002)
Banesto (2000, 2000)
Banesto (2000) Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002)
Saunier Duval - Prodir (2007)
Saunier Duval - Prodir (2006, 2007)
O.N.C.E. - Eroski (2003) Liberty Seguros (2004) Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
O.N.C.E. - Eroski (2003)
O.N.C.E. - Eroski (2003)
Saunier Duval - Prodir (2006, 2007)
O.N.C.E. - Eroski (2003) Liberty Seguros (2004) Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
O.N.C.E. - Eroski (2003) Liberty Seguros (2004) Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
Saunier Duval - Prodir (2006, 2007)
Saunier Duval - Prodir (2007)
O.N.C.E. - Eroski (2003) Liberty Seguros (2004)
Saunier Duval - Prodir (2006)
Saunier Duval - Prodir (2006, 2007)
Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
Saunier Duval - Prodir (2006, 2007)
O.N.C.E. - Eroski (2003)
Saunier Duval - Prodir (2006)
Banesto (2000) Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002)
Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002)
Liberty Seguros - Wurth Team (2005) Liberty Seguros (2008)
Banesto (1999, 2000)
Saunier Duval - Prodir (2006, 2007)
Saunier Duval - Prodir (2006, 2007)
Saunier Duval - Prodir (2007)
O.N.C.E. - Eroski (2003) Liberty Seguros (2004)
O.N.C.E. - Eroski (2003) Liberty Seguros (2004) Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
O.N.C.E. - Eroski (2003)
O.N.C.E. - Eroski (2003)
Liberty Seguros (2008)
Liberty Seguros (2004) Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
Liberty Seguros (2004) Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
O.N.C.E. - Eroski (2003) Liberty Seguros (2004) Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
O.N.C.E. - Eroski (2003) Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
Banesto (2000) Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002)
Banesto (2000) Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002)
Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
Banesto (2000) Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002)
Banesto (2000) Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002)
Liberty Seguros (2008)
Saunier Duval - Prodir (2006, 2007)
Banesto (2000) Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002)
Saunier Duval - Prodir (2006)
Saunier Duval - Prodir (2007)
Saunier Duval - Prodir (2006, 2007)
Saunier Duval - Prodir (2006, 2007)
Banesto (1999, 2000) Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002)
Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002)
Saunier Duval - Prodir (2006, 2007)
Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
Saunier Duval - Prodir (2006, 2007)
Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
Banesto (2000) Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002)
Liberty Seguros (2008)
O.N.C.E. - Eroski (2003) Liberty Seguros (2004) Liberty Seguros - Wurth Team (2005) Liberty Seguros (2008)
Saunier Duval - Prodir (2006)
Banesto (2000) Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002)
Saunier Duval - Prodir (2006)
Banesto (2000) Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002)
Banesto (2000) Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002)
Saunier Duval - Prodir (2006, 2007)
Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002)
Banesto (2000) Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002) Saunier Duval - Prodir (2006, 2007)
Saunier Duval - Prodir (2006)
Banesto (1999, 2000) Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002)
O.N.C.E. - Eroski (2003)
Liberty Seguros (2004) Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
Saunier Duval - Prodir (2006, 2007)
Saunier Duval - Prodir (2006, 2007)
Liberty Seguros (2008)
O.N.C.E. - Eroski (2003)
Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
O.N.C.E. - Eroski (2003) Liberty Seguros (2004) Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
Saunier Duval - Prodir (2007)
O.N.C.E. - Eroski (2003) Liberty Seguros (2004) Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
Saunier Duval - Prodir (2006, 2007)
Banesto (2000) Ibanesto.com (2001)
Liberty Seguros (2008)
Saunier Duval - Prodir (2006)
Saunier Duval - Prodir (2006, 2007)
Liberty Seguros (2008)
Liberty Seguros (2004)
Saunier Duval - Prodir (2006, 2007)
O.N.C.E. - Eroski (2003) Liberty Seguros (2004) Liberty Seguros - Wurth Team (2005)
Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002)
Saunier Duval - Prodir (2007)
Saunier Duval - Prodir (2007)
Banesto (1999, 2000, 2000) Ibanesto.com (2001) ibanesto.com (2002)
Saunier Duval - Prodir (2006, 2007)
O.N.C.E. - Eroski (2003)
Saunier Duval - Prodir (2006)
Banesto (2000)