Bolat RAIMBEKOV

Professional Rider (Cod. 36764)

KAZ Bandiera KAZ

 

Teams

Year
Team
Country
Type
Note
2010
KAZ
2009
KAZ
2008
KAZ

Teammates

Rider
Team (year)
Astana (2009, 2010)
Astana (2010)
Astana (2010)
Ulan (2008) Astana (2009, 2010)
Ulan (2008) Astana (2009, 2010)
Astana (2010)
Astana (2010)
Astana (2009)
Ulan (2008) Astana (2010)
Astana (2009, 2010)
Astana (2009)
Astana (2009)
Astana (2009)
Astana (2009)
Ulan (2008) Astana (2009, 2010)
Astana (2009)
Astana (2010)
Astana (2009)
Astana (2009, 2010)