Janez BRAJKOVIC

Professional Rider (Cod. 22760)

SLO Bandiera SLO

 

Teams

Year
Team
Country
Type
Note
2018
SLO
2017
BRN
2014
KAZ
2013
KAZ
2012
KAZ
2011
USA
2010
USA
2009
KAZ
2008
LUX
2005
Krka - Adria Mobil (fino a luglio)
SLO
2004
SLO
under23
2003
SLO
under23

Teammates

Rider
Team (year)
Astana Pro Team (2013, 2014) Bahrain - Merida (2017)
Adria Mobil (2018)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2015, 2016)
Bahrain - Merida (2017)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005) Astana (2009) Team Radioshack (2010, 2011)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014)
Team Radioshack (2010)
Astana Pro Team (2014)
Krka - Adria Mobil (2005)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2006)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2007)
Astana (2008, 2009) Astana Pro Team (2012, 2013)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2015)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2006)
Team Radioshack (2011)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2006, 2007) Team Radioshack (2011)
Team Radioshack (2010, 2011)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2006, 2007)
Bahrain - Merida (2017)
Bahrain - Merida (2017)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2015)
Bahrain - Merida (2017)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014) Bahrain - Merida (2017)
Adria Mobil (2018)
Krka - Adria Mobil (2005)
Team Radioshack (2010, 2011) Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2016)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2015, 2016)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2006)
Bahrain - Merida (2017)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2015)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2015, 2016)
Bahrain - Merida (2017)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2007) Astana (2008, 2009)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2007)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2007)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2006, 2007)
Astana Pro Team (2014)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2007)
Astana (2008)
Team Radioshack (2011)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2007)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2006, 2007)
Astana (2009) Astana Pro Team (2012, 2013, 2014)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2016)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2006)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2015)
Bahrain - Merida (2017)
Astana Pro Team (2012)
Astana Pro Team (2014)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2015)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2015)
Astana (2008)
Astana Pro Team (2013, 2014)
Bahrain - Merida (2017)
Bahrain - Merida (2017)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014) Bahrain - Merida (2017)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014)
Adria Mobil (2018)
Adria Mobil (2018)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014)
Bahrain - Merida (2017)
Adria Mobil (2018)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014)
Astana Pro Team (2013, 2014)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2006, 2007) Astana (2008)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2006)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2015)
Bahrain - Merida (2017)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2015, 2016)
Team Radioshack (2010, 2011)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2006, 2007)
Astana (2008, 2009) Team Radioshack (2010, 2011)
Adria Mobil (2018)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2006)
Astana Pro Team (2013, 2014)
Team Radioshack (2011)
Astana (2008, 2009) Astana Pro Team (2012, 2013, 2014)
Astana Pro Team (2012, 2014)
Team Radioshack (2010)
Bahrain - Merida (2017)
Team Radioshack (2010, 2011)
Astana (2008)
Bahrain - Merida (2017)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2016)
Adria Mobil (2018)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2006) Astana (2008)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2015, 2016)
Krka Novo Mesto (2004)
Astana Pro Team (2013, 2014)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014)
Astana Pro Team (2012, 2013)
Adria Mobil (2018)
Astana (2008)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2015, 2016)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014)
Team Radioshack (2011)
Astana (2008, 2009)
Krka - Adria Mobil (2005) Astana Pro Team (2012)
Astana (2008, 2009) Team Radioshack (2010, 2011)
Astana Pro Team (2014)
Astana Pro Team (2012)
Team Radioshack (2011)
Astana Pro Team (2014)
Team Radioshack (2011)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2007) Astana (2008, 2009) Team Radioshack (2010, 2011)
Team Radioshack (2010, 2011)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2007) Team Radioshack (2010)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2006, 2007)
Astana Pro Team (2013, 2014)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2006, 2007) Team Radioshack (2010, 2011)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2016)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2006, 2007)
Astana Pro Team (2012)
Astana (2008)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005)
Team Radioshack (2011)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2007)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2015, 2016)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2006)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2007) Astana (2008, 2009) Team Radioshack (2010, 2011)
Bahrain - Merida (2017)
Astana (2008, 2009) Team Radioshack (2010, 2011) Astana Pro Team (2012, 2013, 2014)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2007)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2015, 2016)
Krka - Adria Mobil (2005)
Bahrain - Merida (2017)
Astana Pro Team (2012)
Bahrain - Merida (2017)
Astana Pro Team (2013, 2014) Bahrain - Merida (2017)
Krka Novo Mesto (2003, 2004)
Bahrain - Merida (2017)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2006, 2007) Astana (2008, 2009)
Krka Novo Mesto (2004) Krka - Adria Mobil (2005)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2006, 2007)
Bahrain - Merida (2017)
Team Radioshack (2011)
Bahrain - Merida (2017)
Bahrain - Merida (2017)
Adria Mobil (2018)
Astana Pro Team (2012)
Team Radioshack (2010)
Bahrain - Merida (2017)
Team Radioshack (2010, 2011)
Astana Pro Team (2012, 2013)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2006, 2007) Astana (2009) Team Radioshack (2010, 2011)
Krka Novo Mesto (2003)
Krka Novo Mesto (2003)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2015, 2016)
Adria Mobil (2018)
Astana (2008, 2009) Team Radioshack (2010, 2011)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2015)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2015)
Astana (2009) Astana Pro Team (2012)
Krka Novo Mesto (2003)
Adria Mobil (2018)
Team Radioshack (2010, 2011)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2006)
Team Radioshack (2010, 2011)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2006, 2007) Astana (2008, 2009) Team Radioshack (2010)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2006)
Astana Pro Team (2014)
Astana Pro Team (2012, 2013)
Krka - Adria Mobil (2005)
Team Radioshack (2010, 2011)
Team Radioshack (2010, 2011)
Team Radioshack (2011)
Astana Pro Team (2012, 2013)
Bahrain - Merida (2017)
Krka - Adria Mobil (2005)
Team Radioshack (2010)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2015, 2016)
Krka Novo Mesto (2004) Krka - Adria Mobil (2005)
Astana Pro Team (2012, 2013, 2014)
Astana Pro Team (2013, 2014)
Bahrain - Merida (2017)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2007) Astana (2008, 2009) Team Radioshack (2010)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2006)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2006, 2007)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2005, 2006)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2007)
Astana Pro Team (2013, 2014)
Astana (2009) Astana Pro Team (2012)
Bahrain - Merida (2017)
Bahrain - Merida (2017)
Astana Pro Team (2014)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2015, 2016)
Discovery Channel Pro Cycling Team (2006, 2007)
Astana (2008, 2009) Astana Pro Team (2012, 2013, 2014)
Krka - Adria Mobil (2005)
Krka Novo Mesto (2003, 2004)
Astana (2009) Team Radioshack (2010, 2011)
Krka - Adria Mobil (2005)
Unitedhealthcare Professional Cycling Team (2015)